Меню сайту
Опитування
Чи задоволенні Ви роботою ОСББ?
Всього відповідей: 26
Форма входу

Instagram

Ваш Дім. Масив "Пасічний".

Instagram Вітаю Вас Гість | RSS

 
 Все про ОСББ
Створення ОСББ


Формування ініціативної групи
Підготовка проекту статуту
Обрання назви ОСББ
Скликання установчих зборів
Проведення установчих зборів
Набуття статусу юридичної особи

Формування ініціативної групи

Ініціатором створення об’єднання можуть виступати: колишній одноосібний власник будинку (уповноважений ним орган), власники приватизованих квартир або нежитлових приміщень. Ініціативна група повинна складатися як мінімум з трьох власників квартир чи нежитлових приміщень. До складу ініціативної групи не можуть входити мешканці які не є власниками — орендарі, наймачі та ін.).
Обов’язки ініціативної групи складаються з юридичної, підготовчої та організаційної роботи, а саме:
• підготовка проекту статуту майбутнього об’єднання;
• підбірка та опрацювання законодавчої бази;
• проведення роз'яснювальної та агітаційної роботи серед мешканців, розповсюдження листівок;
• складання списку власників квартир і нежитлових приміщень, що бажають створити об'єднання;
• зібрання необхідної інформації про будинок і мешканців;
• обстеження технічного стану будинку;
• конкретизування видатків на ремонт, обслуговування, експлуатацію житлового будинку;
• економічний аналіз «доходів» та видатків об’єднання та підготує кошторис.
Після визначення достатнього кола зацікавлених власників житлових і нежитлових приміщень, ініціативна група повинна скласти їх список, зібрати інформацію про будинок і про мешканців будинку (технічний паспорт, кількість приватизованих і неприватизованих квартир, наявність вбудованих нежитлових приміщень та їх належність, площа, строки оренди, використання допоміжних приміщень, кількість мешканців будинку, що мають різні пільги, користуються субсидією).
Цією інформацією володіють ЖЕКі, але слід бути готовим до роботи з бюрократичним апаратом і розраховувати на свої сили та інші способи отримання інформації.
За отриманням і опрацюванням необхідної інформації слід переходити до агітаційної роботи. Спочатку треба працювати з окремими співвласниками, проводити «збори» під’їздів. До офіційного скликання установчих зборів варто провести так зване «інформаційне» зібрання співвласників, на якому ви зможете відповісти (взяти до уваги) запитання, які обов’язково будуть ставити мешканці будинку, вивчити настрій мешканців та зробити висновки — чи не зарано скликати установчі збори, може варто ще продовжувати агітаційну роботу, шукати нові аргументи за ОСББ.

На початок



Підготовка проекту статуту

Перед складанням Статуту ОСББ, потрібно поговорити з усіма власниками квартир та приміщень у вашому будинку: розповісти їм про переваги об’єднання, про характер його діяльності і, звичайно, заохотити до його створення.
Одержавши згоду потенційних учасників об’єднання, належить узгодити з ними проект статуту та інших документів (деякі співвласники можуть внести доповнення чи уточнення щодо статусу членів об’єднання, кількісного складу його органів тощо). Пропозиції та зауваження варто, наскільки це можливо, відобразити в проекті статуту перед проведенням зборів, щоб усі ті, хто має намір прийти на збори, заздалегідь ознайомилися з цими пропозиціями (це дозволить уникнути зайвих дискусій та непорозумінь під час зборів).
Згодом з усіма охочими створити об’єднання належить узгодити час і місце проведення установчих зборів, кандидатури на керівні посади об’єднання.
Статут об’єднання складається на базі Типового статуту (розділ ДОКУМЕНТИ та БЛАНКИ), затвердженого в наказі Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 141 від 27 серпня 2003 р. Дозволяється конкретизувати деякі статті та умови спільного використання майна, провадження господарської діяльності, роботи найманих працівників та ін., але не міняти основу Типового статуту.
Вимоги до змісту Статуту, сформульовані в статті 7 закону «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» (див. ЗАКОНИ УКРАЇНИ).
Обов’язкові дані:
• назва та місце положення об’єднання;
• мета створення, завдання та предмет діяльності об’єднання;
• перелік майна (неподільного майна), що перебуває в спільній сумісній власності, права й обов’язки учасників об’єднання щодо цього майна.
Неподільне майно — частина житлового комплексу, якої не можна виокремити як автономний елемент: допоміжні приміщення (сходові клітки, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, приміщення для зберігання візків, комірки, сміттєкамери, горища, підвали, шахти й машинні відділи ліфтів, вентиляційні камери та інші технічні приміщення), конструктивні елементи будинку (фундамент, стіни-носії, перекриття між поверхами, сходові марші, конструкції даху, вхідні двері в під’їзді) і технічне обладнання, завдяки якому в житловому будинку налагоджено відповідну систему каналізації, водо-, тепло-, газопостачання, електричного оснащення тощо.
• перелік майна (загального майна), що перебуває в спільній частковій власності, права й обов’язки учасників об’єднання щодо цього майна.
Загальне майно — частина допоміжних приміщень житлового комплексу (комірки, гаражі, зокрема підземні, майстерні), які об’єднання може використовувати за їхнім призначенням на умовах, вказаних у статуті.
• склад, повноваження, права, обов’язки, порядок та періодичність формування і скликання статутних органів (загальні збори членів, правління і ревізійну комісію об’єднання)
* У загальних зборах мають право брати участь усі члени об’єднання — безпосередньо або через своїх представників. Збори варто проводити не рідше ніж раз на рік, після затвердження річного звіту, тобто після 1 січня (це полегшить роботу ревізійній комісії, яка зможе вивчати фінансовий стан об’єднання за наслідками звітів, підготованими для подання до відповідних державних органів). Деякі питання, за законом, можуть вирішувати тільки загальні збори: внесення змін до статуту об’єднання, обрання правління, затвердження кошторису, балансу, річного звіту, визначення внесків та оплат учасників об’єднання тощо. Всі питання, що належать до виключної компетенції загальних зборів, обов’язково потрібно вказати в статуті.
* Правління та ревізійна комісія. Кількісній склад правління та ревізійної комісії законодавством необмежений: це вирішується і затверджується на установчих або загальних зборах. До правління і ревізійної комісії варто обирати непарну кількість осіб (наприклад, трьох, п’ятьох чи сімох). Це потрібно для ефективного прийняття рішень. Невеликі об’єднання (до 15 членів), можна замість ревізійної комісії обрати одного ревізора.
• порядок голосування та ухвалення рішень на зборах, перелік питань, для вирішення яких потрібна проста або кваліфікована більшість голосів.
Проста більшість — це не менше ніж 50% присутніх на зборах з правом голосу.
Кваліфікована більшість — становить 3/4 або 2/3 присутніх. Таким складом бажано вирішувати питання про: створення дочірніх підприємств об’єднання; продаж частини майна об’єднання (яке підлягає відчуженню); реорганізація чи ліквідація об’єднання.
В статуті належить чітко записати, що саме вкладено в це поняття.
• Слід описати джерела фінансування, порядок використання майна та коштів об’єднання. Оскільки об’єднання, найімовірніше, матиме статус неприбуткової організації, ця частина її головного установчого документу (статуту) мусить узгоджуватися з відповідними нормами податкового законодавства. З огляду на ці норми ви можете вказати такі джерела фінансування вашого об’єднання:
- кошти або майно, що надходять у вигляді незворотної фінансової допомоги чи добровільної пожертви;
- пасивні доходи;
- внески, кошти або майно, які об’єднання одержує для провадження своєї основної діяльності (для сплати за комунальні послуги, утримання будинку);
- доходи, отримані від неосновної діяльності.
! Порядок використання майна, залежно від його виду, встановлюють норми відповідного законодавства, загальні збори, правління (чи голова) об’єднання, а інколи — його працівники.
Набуття статусу неприбуткової організації є досить важливим для об’єднання з огляду мінімізації податкового тягаря. Отже, рекомендуємо перед затвердженням статуту зборами засновників порадитись з податківцями стосовно фінансової частини проекту статуту. Однак, треба пам’ятати, що не зважаючи на статус неприбуткової організації, об’єднання сплачує всі податки, яки стосуються нарахувань та виплат заробітної платні своїм найманим працівникам.
За законодавчими вимогами, в статуті належить чітко описати порядок затвердження кошторису, створювання спеціальних фондів (див. ЗАКОНИ УКРАЇНИ), зокрема резервний, і використовуватиме кошти з цих фондів, а також покриватиме спільні витрати.
Кошторис — це фінансовий документ, у якому потрібно вказати всі статті витрат на рік. Цей документ, який мусить щороку складати кожна неприбуткова організація, затверджують на загальних зборах. Резервний фонд варто створити для того, щоб мати змогу покривати непередбачені витрати (видатки на ремонт даху, пошкодженого під час бурі.) Мінімальної величини цього фонду законодавство не визначає, натомість загальні збори можуть встановити нормативи відрахувань до такого фонду. Порядок, за яким належить використовувати вказані кошти, ви можете описати у внутрішніх документах об’єднання, скажімо, в «Положенні про резервний фонд».
• Чітко визначити порядок, за яким об’єднання укладатиме договір з кожним власником квартири чи приміщення, вказати умови угоди. За цим документом, власник (співвласник) бере на себе обов’язок сплачувати рахунки за комунальні послуги, переказувати об’єднанню внески на утримання будинку та його складових, а об’єднання — забезпечувати надання комунальних і інших послуг, дбати про утримання будинку в належному стані.
• Статут може містити перелік питань, які вирішують збори представників (про вступ до об’єднання нових власників та ін.).
! Пункти щодо зборів представників та їхніх повноважень варто внести до статуту лише в тому разі, якщо до об’єднання входять дуже багато співвласників (наприклад, понад 600 квартир).
• Порядок прийняття нових членів до об’єднання і на яких підставах позбавлятимете їх членства, згідно статті закону «Про об’єднання співвласників багаток-вартирного будинку», а також на загальні конституційні норми та норми законодавства про право власності тощо.
• Прописати детально права й обов’язки членів об’єднання, відповідальність за порушення його норм. Зокрема, співвласники, що входять до складу такої організації, мають право брати участь в її управлінні, за умови їх обрання до статутних органів, одержувати інформацію про діяльність об’єднання тощо. Кожний член об’єднання має виконувати рішення статутних органів, використовувати житлові й допоміжні приміщення за призначенням, дотримувати правил користування приміщеннями, забезпечувати збереження приміщень, робити внески на їх ремонт тощо.
* Позбавлення членства здійснюється у разі несумлінного членства, та порушенні норм. В статуті потрібно вказати, за які саме порушення можна застосувати таку санкцію.
! Рішення про позбавлення членства мають право ухвалювати тільки загальні збори. Іншу відповідальність (адміністративну, кримінальну, цивільно-правову) визначають норми законодавства, а не статут.
• Прописати порядок внесення змін до Статуту, визначити підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) об’єднання і вирішення відповідних майнових питань.
Кожне об’єднання може відображати ці питання з більшою чи меншою мірою деталізації. При ОСББ до 20 учасників, немає потреби докладно описувати порядок скликання та проведення загальних зборів, а у статуті об’єднання, до якого входять власники, наприклад, 650 квартир, ці процедури треба визначити дуже конкретно й чітко).
! Додатково кожен окремий Статут може містити й інші норми, що регулюють діяльність вашого об’єднання, але не суперечать нормам українського законодавства.

На початок



Обрання назви ОСББ

Початок діяльності будь-якої структури починається з влучної назви і створення ОСББ (Об’єднання Співвласників Багатоквартирних Будинків), звісно, не є виключенням. Перед тим, як легалізувати організацію, потрібна єффективна і оригінальна назва, яку слід обсудити з вашими однодумцями, друзями та сусідами. Слід зауважити, що за законом не можна обрати ту назву для свого об’єднання, що вже використовується в назві будь-якого підприємства на території України. Згідно процедури, для того, щоб уникнути незручностей під час реєстрації, Ви матимете змогу зарезервувати назву свого об’єднання в установі державної реєстрації. Період резервування може бути розтягнутий до 2 місяців. Протягом цього періоду, Вам слід встигнути підготувати і надати документи для реєстрації ОСББ. Рекомендуємо додавати до назви об’єднання назву свого населеного пункту або номер будинку, наприклад «Дружній Будинок-Запоріжжя», «Альянс–48».

На початок



Скликання установчих зборів

Коли підготовча робота до створення ОСББ вже закінчена, ініціативна група або власник будинку встановлює дату проведення установчих зборів. Процедурою передбачено, що ініціативна група повинна скласти текст письмового повідомлення (протокол зборів ОСББ), в якому зазначаються особи, що скликають установчі збори, коли і в якому приміщенні вони відбудуться, порядок денний установчих зборів.

Слід зауважити, що цей документ потрібно вручити кожному власникові особисто під розписку або рекомендованою поштою, але не пізніше ніж за 2 тижні до початку проведення установчих зборів. Якщо ви вирішили не витрачати кошти на рекомендовані листи та самостійно вручити кожному власникові запрошення під розпискою, радимо після цього зберігати тривалий час розписки про вручення повідомлень.

Слід не забувати запросити «гостей» ваших установчих зборів. Необхідно запросити до участі в зборах представника власника неприватизованих квартир — місцевої громади або того підприємства (установи), яке є власником цих квартир (нежитлових приміщень).

Особливу увагу слід приділити легітимності проведення установчих зборів. Тобто, збори будуть вважатися легітимними за умови присутності на зборах не менш ніж 50% власників квартир вашого будинку. Так, наприклад, якщо у будинку 81 квартира, то на зборах має бути присутні не менш ніж 41 власник квартир або їх представники.

Увага! Квартиронаймачі, тобто особи, що проживають у неприватизованих квартирах, не є власниками квартир! Для забезпечення кворуму радимо призначати установчі збори у позаробочий час, наприклад у суботу у зручний для більшості час.

На початок



Проведення установчих зборів

Отже, як ми підкреслювали вище, якщо на призначений час зборів до створення ОСББ не з’явилися 50% + 1 власників або їхніх представників (за письмовою довіреністю ), проведення таких зборів доведеться відкласти на пізніший термін.
Слід зауважити, що якщо серед власників є юридичні особи, вони повинні бути представлені або керівниками, або уповноваженими особами, що мають довіреність на представництво.

Процедура ведення зборів вимагає розгляду таких питань:
• про обрання голови та секретаря зборів;
• про створення об’єднання;
• про назву об’єднання;
• про затвердження статуту;
• про затвердження кошторису ;
• про затвердження тарифів та порядку отримання комуналь-них послуг(колективно або індивідуально);
• про обрання керівних органів (правління, голови правління, ревізійної комісії);
• про визначення особи, уповноваженої оформити державну реєстрацію об’єднання.
Голову та секретаря зборів обирають більшістю голосів присутніх власників або їхніх представників. Зазначимо, що кожний потенційний член об’єднання має лише один голос, незалежно від площі та кількості квартир чи приміщень, що перебувають у його власності.
Якщо у будинку є неприватизовані квартири на зборах їх інтереси представляє уповноважена особа, яка має право одного голосу, незалежно від їх кількості.
Щодо кожного питання потрібно оформити відповідне рішення, яке збори ухвалюють через поіменне голосування. Кожний, хто проголосував, мусить поставити в протоколі свій підпис і зазначити результат голосування («за», «проти», «утримався»). Рішення вважають ухваленим, якщо за нього проголосували не менше ніж 2/3 присутніх осіб, які мають право голосу.

На початок



Набуття статусу юридичної особи

Механізм легалізації ОСББ складається з декількох етапів:
• державна реєстрація ОСББ;
• присвоєння ідентифікаційного коду (код ЄДРПОУ);
• взяття на облік у податковій інспекції, Пенсійного фонду, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
• виготовлення печатки та штампів;
• відкриття банківського рахунку.
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
Державну реєстрацію здійснює Державний реєстратор при виконавчому органі міської, районної чи сільської ради або реєстраційні палати при районних державних адміністраціях.

Слід зауважити, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1521 від 11.10.2002р., якою затверджений «Порядок державної реєстрації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків», плата за державну реєстрацію не провадиться. Проте, у 2004 році набрав чинності закон «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців», відповідно до якого збір для всіх юридичних осіб становить 170 грн., або 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Особа, яку уповноважили установчі збори, має подати до вказаного органу такі документи:
• реєстраційну картку (наведена у додатках);
• протокол установчих зборів, на яких було створено об’єднання (ОСББ) і затверджено його статут, пронумерований, прошнурований та нотаріально завірений (2 примірники);
• статут об’єднання, пронумерований, прошнурований та нотаріально завірений (2 примірники);
• список учасників об’єднання, складений за встановленою формою, 2 примірники (її затверджено в постанові Кабінету Міністрів України «Про реалізацію Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» № 1521 від 11 жовтня 2002 р. і наведено в додатку до цієї брошури);
Перелічені документи уповноважений представник об’єднання має віднести до органу реєстрації або надіслати поштою (рекомендованим листом).

Протягом двох днів з моменту надання документів реєстратор видає Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.

ПРИСВОЄННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО КОДУ. РЕЄСТРАЦІЯ У ФОНДАХ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Присвоєння коду ЄДРПОУ відбувається автоматично, також автоматично вас зареєструють у фондах соціального страхування (повідомлення про реєстрацію надійдуть вам поштою за юридичною адресою ОСББ).

Справку про присвоєння коду ЄДРПОУ необхідно отримати в органі статистики за містом знаходження.

ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК У ДПІ
Для уточнення документів, радимо зателефонувати до податкової інспекції. Але, зазвичай, вимагають такі документи:
1. Заява за формою №1-ОПП;
2. Засвідчена копія статуту та свідоцтва про реєстрацію
3. Витяг з протоколу установчих зборів про обрання керівних органів;
4. Копії паспортів керівника, головного бухгалтера, членів правління
5. Копія довідок про ідентифікаційні номери керівника, головного бухгалтера, членів правління.
6. Реєстраційна заява про включення до реєстру неприбуткових організацій за формою № 1-РН

ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕЧАТКИ ТА ШТАМПІВ
Оскільки ваше об’єднання має статус юридичної особи, вам дове-деться користуватися печаткою та штампом. Ця робота коштуватиме приблизно 400 грн., залежно від її складності та матеріалу.

Замовити печатку та штамп ви можете лише на тому підприємстві, яке має відповідну ліцензію на таку діяльність.

ВІДКРИТТЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ
Більшість розрахунків ваше об’єднання здійснюватиме в безготівковій формі. Оперувати готівкою законодавство дозволяє юридичним особам лише в деяких випадках, зокрема в разі виплати заробітку, закупівлі товарів деяких видів. Тому вам доведеться відкрити рахунок у банку, до якого потрібно подати такі документи:
• заяву щодо відкриття рахунку, оформлену за встановленим зразком. Цей документ мусять підписати голова правління та головний бухгалтер. Якщо ваше об’єднання не має головного бухгалтера чи іншої службової особи, що виконує його обов’язки, то заяву підписує лише голова правління. Бланк можна взяти у банку, який ви обрали;
• копію свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або міськвиконкомом;
• копію статуту об’єднання, засвідчену нотаріально або міськвиконкомом. Зауважимо, що на цьому примірнику має стояти позначка податкової інспекції про реєстрацію вашого об’єднання в податковому органі;
• довідку про взяття об’єднання на податковий облік (ф. № 4-ОПП) або її копію, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;
• картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до статуту надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, завірену нотаріально;
• довідку про реєстрацію в Пенсійному фонді України (в зазначеній довідці обов’язково має бути вказана установа банку. Уповноважений працівник банку, який приймає документи на відкриття рахунку, зобов’язаний відповідним чином оформити відривну частину довідки та повернути її клієнту для подання до місцевого управління Пенсійного фонду України).
• довідку управління статистики про внесення об’єднання до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально, управлінням статистики або уповноваженим працівником банку;
• копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, засвідчену нотаріально, міським відділенням Фонду або уповноваженим працівником банку. Відкривати рахунок об’єднання може у будь-якій банківській установі, умови розташування та обслуговування якої є найбільше вигідними для ОСББ та його членів.
 

Перелік необхідних для цього документів

1. Типовий статут об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (документ затверджено в наказі Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 141 від 27 серпня 2003 р.).
2. Реєстраційні картки
3. Спільний роз’яснювальний лист мінжитлокомунгоспу та Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Про порядок проведення державної реєстрації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків»
4. Спільний роз’яснювальний лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та державної податкової адміністрації «Про оподаткування інших доходів ОСББ»
5. Спільний роз’яснювальний лист Мінжитлокомунгоспу та Державної податкової адміністрації «Про включення до Реєстру неприбуткових організацій та установ»
6.
Положення про порядок державної реєстрації об’єднань (товариств) співвласників багатоквартирних будинків
7. Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення порядку створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
8. Порядок державної реєстрації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (документ затверджено в постанові Кабінету Міністрів України «Про реалізацію Закону України «Про об\'єднання співвласників багатоквартирного будинку» № 1521 від 11.10.2002

На початок



Взято тут.
Календар
«  Серпень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архів записів
Пошук
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright MyCorp © 2020